عوامل موثر در معلولیت

میزان بالای شیوع معلولیت در سطح جهان انکار ناپزیر است از این رو به دلیل کثرت و افزایش روز افزون آن در دنیا لزوم شناخت عوامل موثر در ایجاد معلولیت ضروری به نظر میرسد.

علل عمده  معلولیت ها که بیماری پسر شهاب حسینی نیز می باشد ، به قرار زیر است:

1 علل ژنتیکی. عواملی هستند که از راه انتقال یک صفت بوسیله ژنها از والدین به فرزندان ایجاد اختلال میکند. مانند نابینایی ، ناشنوایی ، حموفیلی.

2 علل مادرزادی. به کلیه فرایندهایی اطلاق می شود که پایه های ژنتیک ندارند اما در طی دوران بارداری آرز فرد میگردند و به ایجاد اختلالاتی در فرد می انجامند. به عنوان مثال مصرف دارو بوسیله مادر در دوران بارداری ابتلا به بیماری های عفونی و غیره موجب بروز معلولیت میگردد. مانند بعضی از عقب ماندگی های ذهنی.

3 علل آرزی که خود به دو دسته تقسیم میگردد.

3-1 علل تراماتیک. مانند تصادفات وسائل نقلیه ، حوادث ناشی از کار ، جنگها و …

3-2 علل بیماری. مانند تمام بیماری هایی که سیر تولانی و مزمن دارند و منجر به معلولیت میشوند. نظیر بیماری های قلبی عروقی ، ریوی ، کلیوی ، تنفسی و دیابت.

 طبقه بندی معلولین از دیدگاه پزشکی

معلولیت ها با توجه به امکانات بازتوانی و ترمیمی و نتایج اجتماعی و اقتصادی آنها به طور کلی در چهار گروه عمده زیر طبقه بندی میشوند که هر کدام از این گروهها شامل معلولیتهای متعدد و متنوع میباشد.

1 معلولیتهای حسی شامل معلولیتهای بینایی و شنوایی.

2 معلولیتهای اخشایی شامل قلبی عروقی ، تنفسی و کلیوی.

3 معلولیتهای حرکتی شامل انواع معلولیتهای حرکتی و اعصاب.

4 معلولیتهای روانی شامل معلولیتهای ذهنی و روانی.

به طور کلی از نظر مطالعات پزشکی معلولیتهای مهم و عمده ای که چهار گروه فوق الذکر را شامل میشوند، عبارتند از:

1 معلولیتهای بینایی 2 معلولیتهای شنوایی 3 معلولیتهای تنفسی 4 معلولیتهای ناشی از نارسایی مزمن کلیه 5 معلولیتهای ناشی از دیابت 6 معلولیتهای مربوط به آنزیموپاتیها و اختلالات متابولیسم7 معلولیتهای ناشی از سوختگیها 8 معلولیتهای ناشی از بیماریهای روماتیسمی 9 معلولیتهای ناشی از قطع شدگی اندامها 10 معلولیتهای ناشی از بیماریهای عزولانی یا میوپاتیها 11 معلولیتهای حرکتی با منشع مغزی 12 معلولیتهای ناشی از سرع 13 معلولیتهای ناشی از نارسایی ذهنی کودکان 14 معلولیتهای ناشی از بیماریهای روانی مزمن.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSv9Cu4xOnFFe37hw8sACyebi4OW9sdP5ofocXzvnVFZ0ymM7pGWQ

  طبقه بندی معلولین از دیدگاه توانبخشی

معلولین از دیدگاه توانبخشی به سه دسته تقسیم میشوند که عبارتند از:

1 معلولین جسمی.

2 معلولین ذهنی و روانی.

3 معلولین اجتماعی.

افراد معلول باید در تصمیم‌گیری‌ها، به ویژه درخصوص سازمان‌هایی که اعضای آن از معلولان تشکیل شده، یا معلولان در آن عضویت دارند و برای معلولان خدمت‌رسانی می‌کنند، مشارکت جدی و تأثیرگذار داشته باشند. کمک به تشکیل گروه‌های خودیار به منظور حمایت و توسعه جامعه خاص معلولان، از مهم‌ترین اقدامات برای مشارکت این گروه می‌باشد. تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می‌تواند پاسخگوی نیازهای آنان باشد. از سوی دیگر، وجود چنین تشکیلاتی، موجب می‌شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی، دسترسی به خدمات تخصصی، و نیز زندگی زناشویی و تشکیل خانواده، بتوانند دیدگاه‌ها و ایده‌هایشان را مطرح، و در مورد مسایل مربوط به زندگی خود، تصمیم‌گیری کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *